Επιστολή ΠΣΣΑΣ & μέτρα στήριξης διαμεσολαβητών & αγοράς

 

Ο ΠΣΣΑΣ απέστειλε ανοιχτή επιστολή και προτάσεις για μέτρα στήριξης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και της Ασφαλιστικής Αγοράς:

Αγαπητοί και Αγαπητές μας,

Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση,  με την   πρωτοφανή πανδημία, από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Μία κατάσταση με άγνωστες παραμέτρους,  που ζούμε μέρα με τη  μέρα  και προσπαθούμε να κατανοήσουμε και αντιμετωπίσουμε.

Η αντιμετώπισή της  πρέπει να γίνει  με πιστή τήρηση  των οδηγιών  των Αρχών, για την λήψη μέτρων ατομικής  υγιεινής,  φυσικό αερισμό  των χώρων  εργασίας και διαμονής  μας, σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση  των επιφανειών,  με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή,  χρήση  αντισηπτικών και αλκοολούχων διαλυμάτων,  αποφυγή  συγχρωτισμού,    απαγόρευση ή περιορισμό των επαφών μας με  άλλα πρόσωπα, τήρηση  απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από κάθε συνομιλητή μας,   προφύλαξη των ευπαθών  ομάδων όπως ηλικιωμένων,  ασθενών με χρόνια  νοσήματα κλπ,   περιορισμό  της  κυκλοφορίας μας στο απολύτως  αναγκαίο, χρήση ηλεκτρονικών μέσων  για την διεκπεραίωση  των εργασιών μας  και  τήρηση, κατά  το μέτρο του δυνατού,  της βασικής αρχής ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.

Όλοι οι συνάδελφοί μας, που ασχολούνται με την ασφαλιστική  διαμεσολάβηση,   συνειδητοποιημένα, με   απόλυτο αίσθημα    ατομικής ευθύνης  και υπευθυνότητας,   τηρούν και πρέπει να τηρούν με ευλάβεια τις οδηγίες και αυτό για όσο χρόνο  χρειαστεί   για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης.

Η φύση της δουλειάς του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή,  τόσο  για την σύναψη μίας ασφαλιστικής κάλυψης  όσο και για την  εξυπηρέτησή της,  όταν επέλθει ο κίνδυνος, κίνδυνος που παρουσιάζεται συχνότερα σε ευπαθείς ομάδες, είναι  να βρίσκεται  κοντά στον ασφαλισμένο-πελάτη, για  να του δώσει την συνδρομή,  που χρειάζεται. Και στην δύσκολη σημερινή κατάσταση  διαβεβαιώνουμε ότι ο  διαμεσολαβητής,  με όλες του τις δυνάμεις,   στα πλαίσια των οδηγιών και απαγορεύσεων των Αρχών,  κάνει ότι μπορεί για την εξυπηρέτηση  των ασφαλισμένων πελατών του.

Τα μέτρα που λαμβάνονται, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι απολύτως αναγκαία  και θα τα σεβαστούμε με πλήρες, όπως  αναφέραμε, αίσθημα ατομικής  και κοινωνικής   ευθύνης και υπευθυνότητας,  πλήττουν άμεσα και βαρύτατα όλους  όσους ασχολούνται με τη διαμεσολάβηση,   ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, υπαλλήλους τους  και τις οικογένειές τους.

Καλούμε όλους τους αρμοδίους φορείς της  Ιδιωτικής Ασφάλισης και κυρίως  τα Επιμελητήρια, να σκύψουν στην αντιμετώπιση των άμεσων  προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε, από τον αντικειμενικό περιορισμό της επαγγελματικής μας δραστηριότητας, που  για  πολλούς συναδέλφους  μπορεί να φτάσει και στο σημείο της στέρησης στοιχειωδών μέσων για την επιβίωσή τους, των υπαλλήλων τους και των οικογενειών τους και  να διερευνήσουν,  αν τα μέτρα στήριξης του  Κράτους αφορούν  και τους διαμεσολαβητές   και σε κάθε περίπτωση, χωρίς καμία καθυστέρηση να επεξεργαστούν  προτάσεις προς το Κράτος για την στήριξή τους.

Λόγω της συνεχιζόμενης εξέλιξης της πανδημίας και των νέων δεδομένων,  που κάθε μέρα ανακύπτουν, θα είμαστε σε συνεχή εγρήγορση  και θα ενημερώνουμε άμεσα τους συναδέλφους μας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι, όλοι μαζί, με ενότητα, ρεαλισμό, συλλογικό πνεύμα, υψηλό ατομικό και συλλογικό αίσθημα ευθύνης και στήριξής μας από το Κράτος, τις  Ασφαλιστικές  Εταιρείες, την Πολιτεία  και κυρίως την συνδρομή του Επιμελητηρίου,  θα ξεπεράσουμε  τις δυσκολίες  και εμείς και η Χώρα μας θα τα καταφέρουμε.

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.

ΤΟ ΔΣ του

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Παρακάτω η επιστολή για τα μέτρα στήριξης:

Σε συνέχεια παρεμβάσεώς μας για την Παγκόσμια  πανδημία, που πλήττει  και την Χώρα μας, από τον COVID-19, με άγνωστο, μέχρι τώρα, χρονικό ορίζοντα  λήξης   της και αποκατάστασης της κανονικότητας,  πιστεύουμε ότι,  είναι αναγκαίο να  περιληφθούν και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αλλά και γενικότερα η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση στα μέτρα στήριξης που λαμβάνει  η Πολιτεία,  αλλά  να ληφθούν και νέα   μέτρα για την  διευκόλυνση  και την επιβίωση των συναδέλφων μας,  την στήριξη των πελατών μας  ασφαλισμένων αλλά  και γενικά τη  λειτουργία της αγοράς, με βάση το γεγονός ότι καμία νέα παραγωγή δεν μπορεί να  επιτευχθεί.

Θεωρούμε ότι,  πρέπει να τύχουν  επεξεργασίας  και να γίνουν δεκτά τα πιό κάτω μέτρα:

  1. Να παραταθεί η προθεσμία για  την ανανέωση των αδειών, με  δεδομένο ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες, απ΄όπου θα πρέπει να εκδοθούν κάποια πιστοποιητικά,  είτε έχουν κλείσει, είτε υπολειτουργούν, ενώ δεν είναι δυνατή, απ΄όλους τους συναδέλφους η χρήση ηλεκτρονικών  μέσων (για  αναζήτηση πιστοποιητικών  ή υποβολή  τους) και οι οποίοι για  να  χρησιμοποιήσουν  τέτοιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες  προσέτρεχαν σε εξειδικευμένους  βοηθούς και συνεργάτες,  που τη δεδομένη  στιγμή είναι αδύνατο.
  2. Να δοθούν νέες  ημερομηνίες για την επαναπιστοποίηση  και γενικά να υπάρξει επανεξέταση του καθεστώτος της επαναπιστοποίησης, για όσο  χρονικό διάστημα υπάρχει η πανδημία.
  3. Να επανεαξετασθούν,  από τις Εταιρίες  και να μειωθούν δραστικά οι στόχοι  νέας παραγωγής καθώς και οι συνέπειές των σε περίπτωση  μη επίτευξής των  (όπως π.χ καταγγελίες, υποβιβασμοί κλπ),  αναδρομικά από 1.1.2020.
  4. Να γίνει γενναία παράταση των προθεσμιών πληρωμής  των ασφαλίστρων, χωρίς καμιά συνέπεια για τους ασφαλισμένους, με δεδομένο  την στέρηση εισοδήματος  σε πολλούς  απ΄αυτούς,  με το αναγκαστικό κλείσιμο  επιχειρήσεων,  ακόμα και των Δικαστηρίων και την μη διεξαγωγή δικών αλλά και την υπολειτουργία των Τραπεζών (π.χ κίνδυνος καταγγελίας για τα συμβόλαια ζωής ή περιέλευσης σε κατάσταση ανασφαλίστου για τα αυτοκίνητα κλπ).
  5. Να διευκρινισθεί ότι ο κλάδος των διαμεσολαβούντων, είτε όταν λειτουργούν ατομικά ως επιτηδευματίες,  είτε ως νομικά πρόσωπα, με η χωρίς προσωπικό και στις δύο περιπτώσεις,  συμπεριλαμβάνονται  στα μέτρα οικονομικής και λοιπής στήριξης που έχουν ανακοινωθεί και αν κριθεί ότι δεν εμπίπτουν να  επιδιωχθεί να ληφθούν  μέτρα, όπως π.χ αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών  για τους ίδιους και τους τυχόν μισθωτούς τους,  αναστολή φορολογικών τους υποχρεώσεων, αναστολή πληρωμής των δανείων τους προς  τις εταιρείες αλλά και προς τα Τραπεζικά  Ιδρύματα, επιδότησή τους με κάποιο  χρηματικό ποσό,  για την επιβίωση των οικογενειών τους αλλά και για την καταβολή των μισθών των τυχόν υπαλλήλων τους,  αναστολή υποχρεώσεών τους προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας  και παροχής ρεύματος, ΕΥΔΑΠ κλπ),

ΚΑΙ

γενικά να ληφθεί όποιο άλλο μέτρο κριθεί  πρόσφορο για την στήριξή τους την κρίσιμη αυτή στιγμή.

Όλοι δε εμείς προσπαθούμε και θα  συνεχίσουμε να το πράττουμε, με όλες μας τις δυνάμεις,  στα πλαίσια της κοινωνικής  μας ευθύνης και υπευθυνότητας,  να σταθούμε δίπλα από τις ευπαθείς ομάδες, που μας έχουν ανάγκη την στιγμή αυτή  (ιατρική, νοσοκομειακή, αποζημίωσής τους κλπ.), ενώ συγχρόνως τηρούμε και  θα  συνεχίσουμε να  τηρούμε, απαρέγκλιτα, όλες της οδηγίες της Πολιτείας, με  πλήρη ατομική ευθύνη και υπευθυνότητα, ώστε να βγούμε γρήγορα, χωρίς απώλειες, από τον εφιάλτη  που ζούμε.

Είμαστε στη διάθεση οποιουδήποτε για την διευκρίνιση και  την παροχή κάθε πληροφορίας για τα μέτρα που προτείνουμε.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ                                                                     

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *